לוחות לדלתות

אנו במקור הפורמיקה, מייצרים לוחות מחומרים שונים המותאמים בגודלם למידות דלת.